Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6062911

צור קשר

mazsec@hanatziv.org.il

שלח דוא"ל

הנקודה מנתה בתחילת דרכה חברים מעטים. קבוצה של בוגרי הכשרה מגרמניה שנקראה קיבוץ "אמונים" - ישבה שמונה שנים בחולות נחלת יהודה שליד ראשון לציון, ושם נולדו גם ילדי הקיבוץ הראשונים. קבוצה זו שכבר גיבשה לעצמה אורח חיים של "תורה עם דרך-ארץ" וטיפחה את דמות "החלוץ תלמיד חכם" הטביעה את חותמה על דמותה של הקבוצה החדשה והשפעתה ניכרת עד היום. עם השנים, התרחבה הקבוצה והפכה לקבוצה רב-גונית ותוססת.

סמוך לקום המדינה הצטרפו חבריעליית הנוערמצרפת,הולנד,בלגיה, וצ'כיה, שבאו מהתופת, מאימת השואה, אך הביאו עימם רוח חדשה ותרבות עשירה.

בתחילתשנות החמישיםהגיע גרעין "גאולים", ובתחילתשנות השישיםהגיע אף גרעין "יבנה" שהם חניכי תנועת בני עקיבא שבחרו להגשים את דרךתורה ועבודה. אחריהם עברו בקבוצה גרעינים רבים שכל אחד מהם השאיר נציג או שניים בקיבוץ אך ראויים לציון גרעיני "הראל", "שחם" ו"שחף" שרבים מהם השתקעו בקיבוץ.

einhanaziv abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות